Skip to content

At the Edge of the Unkown

Achter-ruimte V2

 

 

 Informatie Leergang ‘At the Edge of the Unknown’

 

2020-2021 Amsterdam

Annick & Olaf

Visie en missie leergang

De mens staat aan het begin van een enorme verandering in de structuren van haar samenleving. De industriële revolutie uit de 19de eeuw, gebaseerd op de oneindige beschikbaarheid van fossiele energie, heeft een enorme vooruitgang en welvaartsexplosie teweeg gebracht. Daarmee zijn structuren ontstaan gebaseerd op gemak en overvloed met desastreuse bijeffecten zoals o.a. klimaatverandering, massa migratie, financiële destabilisatie, economisch gestuurde informatievoor-ziening via sociale media.

Er begint een stroom te ontstaan van mensen die zich in kleine gemeenschappen verzamelen om een zo duurzaam en egalitair mogelijke samenleving te creëren. Steden willen vergroenen, bedrijven richten zich op een circulaire samenleving, mensen keren zich af van de reguliere politieke en maatschappelijke organisaties en beginnen zelf te experimenteren met een samenleving gebaseerd op andere maatstaven. Daarbij wordt een samengaan gevraagd van een innovatieve overstijgende blik, gezond verstand en het hart laten spreken. Zowel de innerlijke behoefte die er is aan spiritualiteit en zingeving als de uiterlijke behoefte aan een harmonieuze includerende samenleving, heeft mensen nodig die dit samen met vele anderen kunnen verwerkelijken. In een tijd waarin de tegenkrachten zich duidelijk manifesteren hebben wij mensen nodig die in contact staan met hun innerlijke drijfveren én tevens in staat zijn om in een open samenhang met anderen aan een nieuwe samenleving te bouwen. Mensen die vanuit een spirituele visie op zichzelf en de wereld in staat zijn om anderen te inspireren. Die in co-creatie een gemeenschap willen bouwen die in staat is om de onafwendbare veranderingen te onderkennen en aan te pakken om verder te bouwen.

Wij willen via deze leerweg mensen faciliteren om deze kracht in zichzelf te vinden en uit te bouwen tot een maatschappelijke ontwikkeling die bijdraagt aan een wereld waarin iedereen waarachtig en in heelheid kan (samen-)leven.

Wanneer is dit helemaal iets voor jou?

 • Als het oude niet meer voldoet en het nieuwe zich nog niet heeft aangediend, bijvoorbeeld in de overgang naar een nieuwe levensfase, een nieuwe baan of een nieuwe vorm van samenwerken….
 • Als je fundamenteler wil koersen in je leven en lijdt aan alom aanwezige verstrooiing of de waan van de dag.
 • Wanneer je als professional stuk loopt in te hard werken en niet meer boven de materie weet uit te stijgen.
 • Als je wilt weten hoe je een ruimere blik en je innerlijke  innovatieve vermogen kunt onderhouden en versterken.
 • Als je nieuwsgierig bent naar hoe je je persoonlijke energie optimaal kunt inzetten voor het grotere geheel.
 • Als je iets verder wil doorlopen, ook als dit ongemakkelijk is, omdat je weet dat daar een nog grotere schat te vinden is.
 • Graag wil ontdekken hoe alles van jou kan meedoen in de creatieve uitwisseling met het leven.
 • Als je geïnteresseerd bent in diepgaand zelfonderzoek naar je eigen mogelijkheden en beperkingen om duurzaam welzijn te realiseren.
 • Wanneer je op zoek bent naar een ‘community of practice’ in het wakker willen worden in de wereld.

Schets van de leergang

De training van 1,5 jaar bestaat uit twee hoofdstromingen (transformatie en participatie) die in onderlinge samenhang worden onderwezen en beoefend. Zij bieden beiden essentiële vaardigheden om van overleven naar leven te bewegen, van gebondenheid naar vrijheid, en van persoonsgericht naar systeemgericht

Transformatie

In de eerste stroming gaan we op zoek naar een nieuwe bevlogenheid, hoe vinden we de ruimte om buiten de lineaire (klok) tijd te vallen en in resonantie het innovatieve en zelfhelende vermogen van onze hart-geest te realiseren. Het herkennen van deze onderliggende vrije dimensie in je eigen ervaring trainen we via eeuwenoude mindfulness en meditatie beoefening in combinatie met hedendaags evolutionaire- en neuropsychologische kennis.

 

“In the beginner’s mind there are many possibilities, but in the expert’s there are few” Shunryu Suzuki

We bieden een structurele aanpak in het trainen van ons vermogen om de aandacht doelbewust te richten op het hier en nu en het vermogen een open nieuwsgierige houding te hebben. Je leert praktische mindfulness oefeningen, die je kan toepassen in het dagelijks leven. En de basis van meditatie beoefening om een stabiele heldere geest te ontwikkelen.

“It’s just that if you want to go deeper into the real root of suffering, it’s closing down, and the real root of happiness is opening the heart, or dissolving the armour.”

Pema Chodron

Gebaseerd op eeuwenoude wijsheid tradities werken we in de leergang met een radicaal perspectief ten aanzien van welzijn. Door geluk buiten jezelf te zoeken, buiten het huidige moment, zie je niet wat je al hebt, wat er al is. Om het contact te herstellen met jezelf, anderen en je diepste bron vraagt dit om het oneindige verbeter- en klusproject aan jezelf los te laten en leren lief te hebben waar je bent, in al zijn menselijkheid en onvolmaaktheid. Radicale aanvaarding van de ‘modder’ in en om je heen is de voedingsbodem voor werkelijke transformatie, zoals de lotus volmaakt verschijnt uit de modderpoel.

“The seeing is the doing”

Krishnamurti

We zijn niet wie we denken dat we zijn. Doordat we geregeld verstrikt raken in gedachten, subtiele aannames, verwachtingen en gewoontepatronen ervaren we de werkelijkheid als vast, solide en gefragmenteerd. Vrijheid wordt gevonden zodra we de werkelijkheid kunnen doorzien precies zoals zij is, open, fluïde en onverdeeld, voorbij ik – jij.

Participatie

“We never get the relationships we want, we only get the ones we can make together with the other person”

Yvonne Agazarian

In de tweede stroming leren we via systeemgerichte groepsontwikkeling belemmerende sociale patronen stapsgewijs te bevrijden om tot co-creatie te komen, zonder uitsluiting van onwelgevallige ideeën en gedragingen. De nieuwe tijd wordt mogelijk door de mate waarin wij verschillen kunnen onderkennen en integreren. De kracht van dit werk is dat je naar het hele systeem kijkt waarvan je deel bent en hoe je je persoonlijke energie kunt inzetten voor de ontwikkeling van het grotere geheel. Je ontdekt hoe jij/wij actief de systemen creëren die jou/ons vormen en hoe deze te beïnvloeden vanuit persoonlijke participatie.

Werkwijze

De leergang is ervaringsgericht, waarbij je geregeld achterliggende theorie krijgt om de ervaringen te begrijpen en te plaatsen in een ruimer kader. De visie van waaruit we werken is gestoeld op een integrale benadering, waarbij we vanuit verschillende dimensies naar de werkelijkheid kijken; individueel en collectief, vanuit de innerlijke subjectieve beleving en de uiterlijke feitelijke wereld van waarneembaar gedrag en manifestaties. Ontwikkeling van persoonlijk en transpersoonlijk bewustzijn wordt gezien als een integraal en samenhangend geheel van al deze dimensies.

Uitgangspunt bij elke werkwijze is dat er een inherente vrije evolutionaire beweging is naar ontwikkeling en transformatie (heelheid) en dat het de kunst is om onszelf weer in overeenstemming te brengen met dat wat zich wil ontvouwen op dit moment. Je leert de condities te creëren om dit transformatie proces te faciliteren in jezelf en in relatie met je omgeving. Dit gaat gepaard met diepgaand onderzoek van persoonlijke en collectieve belemmeringen of blokkades. Je leert hoe je concreet en stapsgewijs deze belemmerende factoren kunt verzwakken of ontdoen, opdat de natuurlijke overleving, ontwikkeling en transformatie op alle systeemniveaus kan plaats vinden.

 

We maken gebruik van verschillende oefeningen en werkvormen waarbij we de gelaagdheid van ons mens zijn aanspreken; fysiek energetisch werk, omgaan met gevoelens en emoties, de werking van gedachten en verbeeldingskracht, diepgaand intermenselijk onderzoek en het ont-dekken van diepere waarden of een spirituele dimensie. We maken onder andere gebruik van de volgende werkvormen; lichaamsgerichte oefeningen (mindful movement en Chi Kung), mindfulness technieken, verschillende meditatie vormen, oefeningen die de verbeeldingskracht en intuïtie uitnodigen, meditatief zelfonderzoek (inquiry), praktische systeemgerichte communicatiemethode  ‘functioneel subgroepen’.

 

Integratiedagen

Verspreid over de leergang krijg je 4 dagen intensieve, persoonlijke begeleiding in een kleine groep van maximaal zes deelnemers. Hier kun je situaties uit je dagelijks leven inbrengen en leer je hoe je de inzichten die je hebt opgedaan in de training kunt toepassen in je eigen (werk)leven.

Beoefening thuis

De leergang is er op gericht dat je in je dagelijks leven ook een inspirerende meditatie beoefening opbouwt en onderhoudt. We geven concrete opdrachten en suggesties voor de beoefening thuis. Je ontvangt opnamen van de meditaties tijdens de training als mogelijke begeleiding voor je eigen beoefening. Ook krijg je korte praktische informele oefeningen mee om meer present en adequaat aanwezig te zijn in je dagelijkse activiteiten.

Tevens bieden wij in de Achter-ruimte wekelijks meditatieavonden, waar je van harte welkom bent om in groepsverband samen te mediteren.

 

Achterliggend gedachtengoed

Integrale ontwikkeling (K. Wilber)

Evolutionaire psychologie (P. Gilbert)

Interpersoonlijke neurobiology (D.J. Siegel)

Mindfulness en compassie research en methodiek (K. Neff, C. Germer, R. Davidson, D. Coleman, J. Kabat-Zinn, M. Williams e.a.)

Zijnsoriëntatie (H. Knibbe)

Theorie Levende Menselijke Systemen en kernmethode Systems-Centered® Training (Y. Agazarian)

Boeddhistische psychologie en meditatietechnieken; specifiek Mahamudra (Tibetaans Boeddhisme), Lin Qi Chan (Rinzai Zen Boeddhisme)

Wat leer je

 • Vanuit een nieuw fundament koersen en keuzes maken
 • Vertrouwen in eigen innerlijke kompas
 • Verbinding hoofd en hart; emotionele intelligentie
 • Praktische mindfulness oefeningen en verschillende meditaties voor meer focus, presentie, veerkracht en creativiteit in je dagelijkse leven
 • Versterken en verrijken van innerlijke resources zoals helderheid, levenskracht, vriendelijkheid en compassie
 • Inzicht in eigen belemmerende gewoontepatronen en blokkades en hoe deze aan te wenden als punten van groei. Zicht op eigen ‘leading edges’.
 • De moed om risico te nemen en te experimenteren met nieuw gedrag.
 • De kunst van inquiry; meditatief zelfonderzoek waarin de vraag belangrijker is dan het antwoord.
 • Ontwikkeling systeemblik; van persoonsgericht naar systeemgericht
 • Leren aansluiten en voortbouwen op elkaar, waarbij verschillen expliciet worden onderzocht en geïntegreerd (‘functioneel subgroepen’)
 • Hoe je je energie optimaal kunt inzetten voor de ontwikkeling en transformatie van de groep/systeem waar je deel van bent.
 • De belangrijkste tools voor systemische interventies, zodat je voldoende handvatten hebt om hiermee te gaan experimenteren thuis en op je werk.
 • Een systeem bouwen met anderen voor bevredigende en effectieve relaties

Praktische informatie

De 1 jarige leergang bestaat uit 20 trainingsdagen in totaal

5 blokken: 2 keer een driedaagse, en 3 keer een tweedaagse

4 losse integratiedagen

4-daagse retraite (met overnachting)

Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 12

Data en tijden trainingsdagen

Alle trainingsdagen beginnen om 9.30 en eindigen om 17.30 uur

20 trainingsdagen dec 2020 – dec 2021
2020
Blok 1 Grenzeloze Mogelijkheid: 10 t/m 12 dec.
2021
Blok 2 In de Realiteit Landen: 12-13 feb.
Blok 3 Hemels Modderen: 21 t/m 23 april (intern)
Blok 4 Rebel Boeddha: 18-19 juni
Blok 5 Gesterkt door Onzekerheid: 10, 11 sept.
Blok 6 Dansen met Systemen: 27 nov. t/m 1 dec. (intern)


4 losse integratiedagen en geregeld online meditatiesessiesIntegratiedagen van 10.00 tot 17.00 uur (twee aparte groepen van maximaal 6 personen; indeling in overleg)

Groep A: do 7 maart/ di 21 mei/ do 17 okt. 2019 en 23 jan. 2020

Groep B:  vr 8 maart/ vr 24 mei/ vr 18 okt 2019 en vr 24 jan. 2020

Locatie trainingsdagen

De Achter-Ruimte

Nieuwe Amstelstraat 57

1011PL Amsterdam centrum

Investering:
Early bird tarief tot 15 oktober 2020: € 3000,- excl. btw
Standaardtarief: € 3200,- excl. btw
Organisatietarief: € 3850,- excl. btw
(Training inclusief handboek, opnamen meditaties,
koffie/thee en versnaperingen)
Verblijfkosten 2 x intern totaal € 775,- (incl. btw,
eenpersoonskamer, alle maaltijden)

Trainers:
Annick Nevejan & Olaf van Kooten

Extra informatie en aanmelden:
www.nevejan.net

Biografie Annick Nevejan

Vanuit onze meditatie en trainingsruimte in hartje Amsterdam, de Achter-ruimte, werk ik als trainer, (team)coach en therapeut met mijn eigen bedrijf Bureau Nevejan in binnen en buitenland. Wat drijft me in mijn leven en werk?

Het hart van mijn bestaan is nauw verbonden met de beoefening van het Tibetaans boeddhisme sinds mijn vijfentwintigste. Met het vinden van deze grote schat nam het vele jaren om deze eeuwenoude wijsheid te vertalen naar mijn eigen leven in een snel veranderende Westerse samenleving. Daarbij werd ik geholpen door de tijdgeest. Met een Master in de Kunsten (DasArts) op zak en werkende als community-based artist met daklozen en vluchtelingen, maakte ik de overstap naar de School voor Zijnsoriëntatie in Utrecht eind jaren negentig. Als staflid en trainer aan deze school (2001-2006) leerde ik diepgaand individuele transformatie processen begeleiden vanuit een integratie van Westerse en Boeddhistische psychologie. De integrale psychologie van de Amerikaanse filosoof Ken Wilber kwam overwaaien naar Europa, evenals de opkomst van de mindfulness beweging van Jon Kabat-Zinn. De golf van research over het effect van meditatie op ons lichaam en geest heb ik nauw gevolgd als universitair docent in de Master in Mindfulness (MSc) aan de Aberdeen universiteit in Schotland (2011-2016). De afgelopen 10 jaar ben ik opleider, trainer en supervisor voor de Mindfulness Association in de UK en in Europa, waarmee we een uniek programma van mindfulness, compassie en inzicht meditatie aanbieden.

Een andere belangrijke poot in mijn scholing sinds 2000 is Systems-Centered Training, ontwikkelt door Yvonne Agazarian (USA). Vanuit de Theorie van Leven Menselijke Systemen heeft zij een praktische methodiek ontwikkeld in hoe je verschillen in relaties kunt onderzoeken en integreren in plaats van deze uit te sluiten. Hierdoor is werkelijke collectieve transformatie mogelijk, en creëer je ook de context voor individuele transformaties. Als medeoprichter en bestuurslid van Stichting SCT-Nederland hebben we een groeiende community of practice opgebouwd, die onderdeel is van de Systems-Centered Training and Research Insititute (USA)

In de Achter-ruimte in A’dam heb ik samen met mijn partner Olaf van Kooten de laatste jaren in co-creatie met anderen doorgaande meditatiegroepen opgezet, die wekelijks samen zitten en open zijn voor iedereen. Deze eigen communities of practice zijn weer onderdeel van Maha Karuna Chan (Nld), en de internationale Tergar Learning Community van Mingyur Rinpoche.

Biografie Olaf van Kooten

Toen ik natuurkunde studeerde in Amsterdam kwam de sterke behoefte op om meditatie te beoefenen. Ik had al eens eerder gemediteerd, maar dat had ik niet volgehouden. Tijdens mijn studie ben ik intensief in het Zen Boeddhisme gaan oefenen. Na mijn studie ging ik promoveren in Wageningen en was ik in staat mijn beoefening voort te zetten.

In mijn werk moest ik vooral dealen met het bedrijfsleven en de markt. Dat is taaie materie waarin een stevige volharding nodig is. Daarbij heeft de zenmeditatie mij altijd geholpen om rustig de uitdagingen te overzien en om altijd weer fris en met een nieuwe blik naar oplossingen te zoeken. Als hoogleraar tuinbouw hielp de meditatie mij om in een complexe realiteit koersvast te blijven opereren en succesvol een bijdrage te leveren aan een dynamische sector waar veel verschillende belangen tegen elkaar in werken.

Sinds 2003 geef ik les als zen meditatie leraar in Wageningen en in Amsterdam. Mijn leraar, Ton Lathouwers van de Maha Karuna Chan, heeft mij hiervoor geautoriseerd. Naast de Chan (Zen) verdiep ik mij ook in het Vajrayana en het Theravada Boeddhisme. Ik schrijf hier af en toe blogs over op mijn website.

Vanaf 2012 verdiep ik mij in System Centered Training als methodiek om mij als mens te verbinden met anderen en de verschillen te kunnen integreren. Dit blijkt een uiterst effectieve methode om door te dringen in diepere lagen van mijzelf, die ik nogal eens onderdruk en weg stop.

Samen met Annick Nevejan geef ik de laatste jaren trainingen en retraites, waarbij we ons vooral richten op het bijeen brengen van eeuwenoude contemplatieve wijsheid en kennis met moderne vormen van neurofysiologie, evolutionaire en transpersoonlijke psychologie. Sinds ik als hoogleraar met pensioen ben geniet ik enorm van de mogelijkheid om mij verder te verdiepen in al deze disciplines. Mijn passie is het overdragen van de intuïtieve kennis die mensen doet opbloeien in hun leven en hen stapje voor stapje  vrijwaart van angst.