Koan 58 uit de Pi Yen Lü

Chao Chou kan het niet uitleggen. Een monnik vraagt aan Cao Chou: ‘De grote Weg kent geen obstakels, wees alleen maar noch voor noch tegen’ – is dat geen cliché geworden in de huidige tijd?’ Chao Chou antwoordde: ‘Eens vroeg iemand dat aan mij en vijf jaar lang kon ik het echt niet uitleggen.’ Noch voor, noch tegen, Is te simpel voor woorden. Vijf jaar in stilte!

Lees verder