Koan 58 uit de Pi Yen Lü

Chao Chou kan het niet uitleggen.

Een monnik vraagt aan Cao Chou: ‘De grote Weg kent geen obstakels, wees alleen maar noch voor noch tegen’ – is dat geen cliché geworden in de huidige tijd?’

Chao Chou antwoordde: ‘Eens vroeg iemand dat aan mij en vijf jaar lang kon ik het echt niet uitleggen.’

Noch voor, noch tegen,

Is te simpel voor woorden.

Vijf jaar in stilte!