BEVRIJDEND INZICHT TRAINING voor het eerst in NL

Na mindfulness en compassie training is er nu de unieke vervolg training ‘bevrijdend inzicht’ voor het eerst in Nederland. Deze training is gebaseerd op het werk van Rob Nairn, de Mindfulness Association en het Master programma in Mindfulness aan de Abderdeen universiteit in Schotland, waar Annick Nevejan de afgelopen 5 jaar als universitair docent en trainer aan verbonden is geweest.

In de Bevrijdend Inzicht training verdiepen we de essentie van mindfulness en wat er voor nodig is om je mindfulness beoefening verder te ontwikkelen. Compassie en inzicht/wijsheid worden in de Boeddhistische psychologie gezien als de twee vleugels van een vogel die beiden onlosmakelijk verbonden zijn om werkelijke vrijheid te ervaren en je diep verbonden te weten met al wat leeft.

Inzicht is het diepste niveau van leren. Het is leren door rechtstreekse waarneming, die op natuurlijke wijze tot begrip leidt. Er is geen sprake van leren door van buitenaf verworven kennis, door iets dat van buiten ingevoerd wordt. Inzicht leidt tot wijsheid omdat het innerlijk leren is over hetgeen we zijn en hoe we zijn. De weg naar wijsheid en intelligentie wil zeggen onszelf als menselijke wezens begrijpen. Niet door middel van een theorie. Niet door middel van een concept, maar door rechtstreekse ervaring.

Ongewild gebruiken we echter de meditatie soms als middel om het psychologische proces te onderdrukken en te negeren in plaats van het te bevorderen. Het gevolg is een schijnbare rust en kalmte waar onder de onopgeloste psychologische problemen begraven blijven. Doordat dit de basis is waarin negatieve en tegengestelde emoties zijn geworteld, is er geen sprake van werkelijke ‘vooruitgang’ op enig niveau. De geest wordt star en bekrompen, innerlijke afweer wordt ongewild versterkt, de mediterende blijft negatieve condities ontkennen en het opbloeien van gewaar-zijn, compassie en wijsheid wordt onmogelijk.

Met de Bevrijdend Inzicht training gaan we een stap verder dan de mindfulness en compassie training, omdat we leren onder de oppervlakte te kijken van de verschijningen en zodoende de onderliggende processen te ontwaren. Verbogen psychologische mechanismen, die gewoonlijk werkzaam zijn op het onderbewuste en onbewuste niveau, ontwaken tot bewust gewaar-zijn en scheppen de voorwaarden voor innerlijke heling, groei en het opbloeien van compassie en wijsheid.

Een definitie van Mindfulness; waarnemen wat er is op het moment dat het er is, ongeacht wat het is.

Een definitie van Compassie; omarmen wat er is op het moment dat het er is, ongeacht wat het is.

Een definitie van Inzicht; herkennen wat er is op het moment dat het er is, ongeacht wat het is.

In de Bevrijdend Inzicht training ligt de focus bij

  • hoe de waarnemer waarneemt, en meer specifiek de subtielere gedachten die de waarneming van de waarnemer kleuren.
  • nog meer vertrouwd te geraken met onze voor-en afkeuren in relatie tot onze innerlijke wereld – het opkomen van gedachten en gevoelens – en de uiterlijke wereld.
  • meer precies onderzoeken hoe gedachten verworden tot denken, hoe conditionering opkomt en in stand gehouden wordt volgens de Boeddhistische psychologie ( ‘the twelve links of interdependent origination’).
  • door het drama van ons ‘egocentrische voorkeursysteem’ heen te kijken en een dieper liggende werkelijkheid te ervaren; acceptatie en compassie zijn hierin van groot belang.
  • onze standaardmodus te herkennen; geestestoestanden waar je uit gewoonte vaak in vervalt en in opgesloten raakt, soms uren of dagen lang. Deze geestestoestanden verkleuren en vertekenen onze ervaring van zowel de binnen-als buitenwereld.
  • het herkennen en direct leren werken met emoties als woede, begeerte, jaloezie, trots en onwetendheid, die onze standaardmodus op zijn plek houden, en ons leren losmaken van de grip die deze emoties hebben op onze geest.
  • direct de onderlinge afhankelijkheid van alle fenomenen inzien en ervaren.

Data 2016 en tijden

Vrijdag 15 en Zaterdag 16 April; 9.30 – 17.00 uur

Zaterdag 11 en Zondag 12 juni; 9.30 – 17.00 uur

Vrijdag 23 en zaterdag 24 september; 9.30 – 17.00 uur

Trainers

Annick Nevejan (www.nevejan.net) en Olaf van Kooten (www.zenaandeamstel.nl)

Voorwaarde deelname; minimaal 2 jaar mindfulness beoefening en een compassie training of vergelijkbare ervaring. Bij twijfel neem even contact op.

Kosten

€ 795,- (zzp-er ex btw) inclusief handboek, geluidsopnamen en versnaperingen

Early bird korting € 745,- indien je voor 1 januari 2016 betaalt.

Locatie

Werkruimte Zen aan de Amstel, Nieuwe Amstelstraat 57, 1011 PL Amsterdam

Informatie en aanmelden; anevejan@xs4all.nl of bel 06-28505578