Contemplatieve Groepsdynamiek en de Kenkonzenzondag

Afgelopen vrijdag en zaterdag hebben we de Contemplatieve Groepsdynamiek workshop mer Lawrence Ladden in de Burcht van Berlage (Amsterdam Henri Polaklaan). Mensen van zeer verschillende achtergrond (38 in totaal) waren gekomen om hun nieuwsgierigheid te bevredigen. Contemplatieve groepsdynamiek is volledig nieuw in Nederland. Men ging via oefeningen de opbouw van de eigen emoties en gevoelens waarnemen beginnend bij de basale lichaamssensaties. Het zorgde voor een groepsontwikkeling die zeer snel ging en die uitmondde in een grote mate van openheid waarbij het persoonlijke systeem zijn plek vond tezamen met het groepssysteem. De groep ervoer hoe je in korte tijd tot een effectieve groep komt en dat was voor menigeen verbazingwekkend. Wat weer mooi aansloot bij het thema van de Kenkon Zenzondag in Wageningen. Daar was het thema “de verbazing”. Hier zijn 14 mensen gekomen om in stilte de verbazing te onderzoeken. Frank gaf een korte toespraak dat leidde tot een diepe geraaktheid bij de deelnemers omdat hij de verveling gebruikte als poort naar de verbazing, zonder het ook zo uitdrukkelijk te noemen. Tijdens de mondo (vraag en antwoord) kwam het thema van de relatie t.o.v. het in stilte zitten ter sprake. We hebben duidelijk beide nodig en in het evenwicht tussen die twee wordt de rust en het geluk geboren.