De Dao is niet moeilijk voor diegenen zonder voor- of afkeur

Aanwijzing

Hemel en aarde zijn nauw; zon, maan en sterren worden plotseling zwart. Zelfs als het stokslagen regent en vloeken donderen heb je nog niet voldaan aan je taak ten opzichte van het transcenderende voertuig. Zelfs de Boeddha’s van verleden, toekomst en heden kennen het zonder woorden; de opeenvolgende generaties van patriarchen hebben het niet in zijn geheel kunnen uitdragen. De schat aan leringen van alle tijden kunnen het niet volledig uitleggen; helder ogende monniken in lappen (zen monniken) kunnen zichzelf niet helemaal redden. Op dit punt aangekomen, hoe ga je om meer instructies vragen (een poortloze poort)? Het woord “Boeddha” uitspreken is als modder en druipend water achter je laten vallen; het woord Ch’an uitspreken is een gezicht vol schaamte. Hoogstaande mensen die hun leven lang geoefend hebben wachten niet tot het gezegd wordt; nakomers moeten het eenvoudig weg onderzoeken en laten inzinken.

Casus

Toen Chao Chou de monniken toesprak zei hij, “De Dao is niet moeilijk; heb alleen geen voor- of afkeur[1]. Zodra er woorden gesproken worden, “dit is een voor- of afkeur,”[2] “dat is helderheid.”[3] Deze oude monnik vertoeft niet in helderheid; behouden jullie nog iets of niets?”[4]

Toen vroeg een monnik, “Sinds U niet in helderheid vertoeft, wat behoudt U dan nog?”[5]

Chao Chou antwoordde, “Dat weet ik ook niet.”[6]

De monnik zei, “Als U het niet weet, waarom beweert U dan dat U niet in helderheid vertoeft?”[7]

Chao Chou zei, “Het is voldoende om er naar te vragen; buig nu en trek je terug.”[8]

En als je de teisho wil horen klik dan hier.

En Frank heeft er ook zijn inzicht aan toegevoegd klik maar hier.

 

[1] De eerste twee regels van Hsin hsin no mei (On Believing in the Mind) van Seng Ts’an.

[2] Zodra je iets zegt zit je al vast, alles blokkeert (in de wereld van dualiteit).

[3] Dit inzicht zijn slechts woorden en slaan de plank al bij voorbaat mis (non-dualiteit).

[4] Is er iets in de oneindige ruimte waar je je aan kunt vastklampen? (aan vorm of aan leegte?)

[5] Aha, er is nog iemand met verstand in de gemeenschap. (In pratitya samutpada valt er niets te behouden en niets te ontkennen)

[6] Het enige juiste antwoord, Bodhidharma waardig (zie eerste casus).

[7] Schaakmat? (vorm is niets anders dan leegte, leegte niets anders dan vorm)

[8] Chao Chou is niet te vangen, hij is vrij om te geven of te nemen zonder onderscheid. (onderzoeken, ja; antwoorden, nee)

Hertaling van de tweede koan uit de Pi Yen Lu (Hekiganroku) van de Cleary broers

En dan is er nog een gedicht vanHsueh Tou met onder iedere regele een commentaar van Pai Wu

Gedicht [9]

De Dao is niet moeilijk

**Een drievoudige koan. Een mond vol ijs. Wat zegt hij nou?*

De voordracht is ter zake, de woorden zijn ter zake.

**Als de vis voorbij zwemt is het water vol modder. Een overdaad aan verwarring; hij smeert het uit.*

In één zijn er velen;

**Maak het open; waartoe leidt het in alleen die ene?*

In twee is geen dualiteit.

**Hoe kan het vier, vijf, zes of zeven vasthouden? Waarom het moeilijk maken?*

Aan de horizon van de hemel gaat de zon op en de maan onder;

**Het is vlak voor je gezicht; boven je hoofd en onder je voeten strekt het zich grenzeloos uit. Beweeg je hoofd niet omhoog noch omlaag.*

Achter het hek, worden de bergen donker en het water koud.

**Eenmaal dood, keer je niet terug tot het leven. Voel je de haren op je lichaam overeind staan in de kou?*

Als het bewustzijn van de schedel uitgeput is, waar blijft dan nog de vreugde?

**Zijn ogen schitteren in zijn grafkist. Timmerman Lu (Hui Neng, de Zesde Patriarch) is zijn medestudent.*

In een dode boom is het gefluister van de draak nog niet uitgeput.

**Bah! De dode boom bloeit weer. Bodhidharma reist door het oostelijke land.*

Moeilijk, moeilijk!

**Een valse profeet is moeilijk staande te houden. Een binnenste buiten uitdrukking. Wat is dit voor plek, om te spreken van moeilijk of gemak?*

Voor- of afkeur hebben? Helderheid? Bepaal het even zelf!

**Blind! Je zou gedacht hebben dat het van iemand anders af hing, maar gelukkig (zegt hij) ‘Bepaal het even zelf.’ Dit is niet mijn zaak.*

[9] van Hsueh Tou