Meester Ma is ziek (Casus 3, Pi Yen Lü)

Meester Ma[1] is ziek

Aanwijzing

Een methode, een doel, een woord, een zin – de bedoeling is dat je een poort hebt om binnen te treden; tevens is dit het slaan van een diepe wond in gezond vlees – het kan een plek worden om je in te nestelen. Het Grote Voertuig ontstaat zonder je te nestelen in vaste principes – de bedoeling is dat jij je realiseert dat er iets te transcenderen valt; het omvat de hemel en de aarde, en toch kun je het niet vastpakken.

Deze manier is goed, niet deze manier is ook goed – dit is te vaag. Deze manier is niet goed, niet deze manier is ook niet goed – dit is te kort door de bocht. Zonder deze twee paden te bewandelen, wat is dan de juiste weg? Onderzoek het; ik citeer dit zodat je het kunt zien:

Casus

De grote meester Ma was ziek[2]. De hoofdmonnik vroeg hem, “Meester, hoe is het met uw edele gezondheid de afgelopen dagen?”[3] De Grote Meester zei, “Zon-Gezicht Boeddha, Maan-Gezicht Boeddha.”[4]

Voor de teisho van Frank klik hier

Gedicht

Zon-Gezicht Boeddha, Maan-Gezicht Boeddha;

*Als hij zijn mond opent zie je zijn ingewanden. (Ma en Hue Tou) zijn als twee spiegels tegenover elkaar; ertussen zit geen beeld of spiegeling.*

Wat voor mensen waren de Oude Keizers?[5]

*Te hoogdravend. Wees niet neerbuigend. Ze kunnen zowel hoog als laag van waarde zijn.*

Twintig jaar lang heb ik zwaar geleden;

*Hier val je zelf tussen de brandnetels – het gaat mij niet aan. Een stom[6] iemand eet een bitterpeer[7].*

Hoe vaak ben ik voor jou de grot van de Blauwe Draak[8] binnen gegaan!

*Hoe was dit het waard? Gebruik je geest niet verkeerd. Zeg niet dat hier niets bijzonders is.*

Deze nood

*Hij maakt mensen verdrietig tot de dood er op volgt. Verdrietige man, spreek niet tot verdrietige mensen.*

is het waard te verhalen;

*Tegen wie zou je erover moete spreken? Als je er over spreekt tegen verdrietige mensen, zullen ze sterven van verdriet.*

Heldere monniken in lappen[9] moeten dit niet al te licht opnemen.

*Je moet nog grondiger te werk gaan. Bah! Je valt drieduizend mijlen terug.*

 

 

[1] Meester Ma is de werkelijke grondlegger van het Ch’an (Zen) Boeddhisme als een aparte stroming. Hij leefde in de 8ste eeuw (709-788) en hij heeft 169 mensen transmissie tot meester gegeven. Ik denk dat hij daarmee, na de Boeddha, de meeste verlichte volgelingen heeft voort gebracht. Hoewel hij in de Pi Yen Lü slechts één keer voor komt, komt hij in andere koan verzamelingen meer voor. Je kunt hem zien als de grondlegger van de koan.

[2] Met zijn ziekte lokt hij anderen uit hun tent (net zoals de leek Vimalakirti).

[3] Vierhonderdvier ziektes breken tegelijk uit. Ze hebben geluk als ze niet binnen drie dagen een dode monnik moeten wegdragen. (Deze vraag) is van belang voor de mensheid en voor de gerechtigheid.

[4] Hoe fris en nieuw! Voedsel voor zijn jonkie.

[5] In het oude China geloofde men dat de eerste keizers de Chinezen alles geleerd hadden en dat zij dus goddelijk waren.

[6] Als in niet kunnen spreken of geluid maken

[7] Sopropo (bitter gourd=een komkommerachtige met knobbels die heel bitter smaakt)

[8] Deze draak, ook wel Azuren Draak genoemd, is een belangrijk mythisch wezen in de Chinese astrologie.

[9] Een uitdrukking voor zen monniken die een behoorlijke realisatie hebben bereikt.