Thich Nhat Hanh is in het licht gegaan

Maar het is niet “What You See is What You Get”. Net zoals in de foto hierboven duidelijk wordt dat het plantje dat wij kunnen zien slechts een klein deel is van de werkelijkheid, zo is het lichaam van Thay slechts een heel klein deel van hem. Wat voortleeft zijn de lessen en de daden die hij in zijn 95 jarige leven heeft uitgedrage. En zoals hij zelf zegt in “At Home in the World” (een boek waarbij ik moest huilen van ontroering toen ik het las) “A cloud does not need a soul to transform into rain or snow”. Ik herinner mij een uitspraak van Maezumi Roshi toen hij in een interview gevraagd werd wat er door zou gaan na zijn overlijden?” Hij moest daar even over denken en toen zei hij “Mijn geloften”. Dat is ons Dharmalichaam dat nog eeuwen na ons vertrek door gaat.

Ik ben heel dankbaar te hebben geleefd in een tijd waarin deze levende Boeddha zich tussen ons kon manifesteren als een gewone monnik. Maar ik ben ervan overtuigd dat het intense lijden van het Vietnamese volk deze avatar heeft opgeroepen.