Innerlijk evenwicht

Innerlijk evenwicht

(Uit: Falling into Grace; insights on the end of suffering (chapter 6). By Adyashanti 2013, Sounds True, Boulder CO. vertaling O. van Kooten 2014)

Een van de meest belangrijke dingen in het leven is in staat te zijn om een gevoel van innerlijke stabiliteit te vinden. Dat is het fundament dat ons in staat stelt om de aard van onze ervaringen helder en objectief waar te nemen. Als we dit innerlijk evenwicht niet kunnen vinden, zullen we altijd gedreven worden door de volgende ervaring, door het volgende dat ons overkomt, door de volgende moeilijke of uitdagende persoon of situatie die we tegen komen. Echter, voor de meeste van ons, zal werkelijk innerlijk evenwicht – op een emotioneel én een intellectueel niveau – moeilijk te verwezenlijken zijn.

Een behulpzame gelijkenis voor dit evenwicht is dat het te vergelijken is met de ballast in een boot. Diep onderin iedere boot is een ballast, die voorkomt dat de boot omslaat zodra het gaat waaien. Het zorgt ervoor dat de boot op koers blijft. Voor de mens wordt zo’n soort ballast, of innerlijk evenwicht, mogelijk gemaakt door ons vermogen om open te staan voor een innerlijke stilte. Het is door deze innerlijke stilte – deze innerlijke roerloosheid – dat we een zeker evenwicht vinden, zodat we niet altijd gedreven worden door onze gedachten of gevoelens, die voortkomen uit de conditionering die we allemaal geërfd en meegekregen hebben.